Фото без опису

Щодо безоплатного одержання пільг, послуг і майна державними органами та органами місцевого самоврядування у вигляді благодійної допомоги в умовах дії правового режиму воєнного стану

 

 1. Отримувачі благодійної допомоги (бенефіціари)

У ч. 1 ст. 54 Закону визначено, що державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Благодійну допомогу можуть отримувати бенефіціари – набувачі благодійної допомоги (зокрема, неприбуткові організації).

Відповідно до п. п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України неприбутковими підприємствами, установами та організаціями є ті, які не є платниками податку на прибуток підприємств. Такі підприємства, установи та організації внесені до Реєстру неприбуткових організацій у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440.

 

 1. Суб’єкти благодійної допомоги (благодійники)

У Законі 5073-VІ визначено таких суб’єктів, які можуть здійснювати благодійну діяльність:

 • благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності;
 • благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Таким чином, благодійну допомогу, зокрема державним органам та органам місцевого самоврядування, можуть надавати благодійники (дієздатні фізичні особи та юридичні особи приватного права, у тому числі ті, основною діяльністю яких не є надання благодійної допомоги) за умови відповідності такої допомоги сферам благодійної діяльності, визначеним у ст. 3 Закону 5073-VІ, або за наявності встановленого законом прямого дозволу (механізму) на одержання пільг, послуг і майна з джерел, не заборонених законом.

Варто звернути увагу на правомірність отримання благодійної допомоги державними органами та органами місцевого самоврядування від фізичних осіб – іноземців або іноземних юридичних осіб приватного права.

 

 1. Умови отримання благодійної допомоги

Окрім сфер благодійної діяльності, Законом 5073-VІ визначено вичерпний перелік видів благодійної діяльності, до яких належать:

 • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
 • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • публічний збір благодійних пожертв;
 • управління благодійними ендавментами;
 • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Таким чином, належними умовами отримання  благодійної допомоги є:

1) здійснення благодійної діяльності відповідного виду та у сферах, що визначені Законом 5073-VІ, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах або здійснення інших видів, визначених на законодавчому рівні;

2) безкорисливість, добровільність, цільова спрямованість благодійної допомоги;

3) належний благодійник (дієздатна фізична особа, юридична особа приватного права, у тому числі іноземна) та належний бенефіціар (у тому числі державний орган, орган місцевого самоврядування).

Бенефіціари самостійно оцінюють наявність або відсутність зазначених критеріїв та приймають рішення про можливість отримання ними відповідної благодійної допомоги.

За сукупності усіх наведених умов, отримання пільг, послуг і майна державними органами та органами місцевого самоврядування матиме ознаки правомірної благодійної допомоги та не підпадатиме під обмеження, визначені ст. 54 Закону.

Окремо звертаємо увагу на те, що гуманітарна допомога є похідною від благодійної допомоги, проте отримувачами саме гуманітарної допомоги є юридичні особи, зареєстровані в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

Детальніше ознайомитись з роз’ясненням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 травня 2023 року №1 «Щодо безоплатного одержання пільг, послуг і майна державними органами та органами місцевого самоврядування у вигляді благодійної допомоги в умавах дії правового режиму воєнного стану» можна за посиланням: https://wiki.nazk.gov.ua/?cat=326

 

 

 

Головне управління

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області

 

14.08.2023