0112111 - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0112111 - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0112146 - Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

0113033 - Надання пільг з оплати послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

113104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0113210 - Організація та проведення громадських робіт

0113240 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0115011 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0115041 - Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

0116010 - Утримання та ефективна експлуатація обєктів житлово-комунального господарства

0117130 - Здійснення заходів із землеустрою

0117325 - Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

0117330 - Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

0117362 - Виконання інвестиційних проектів

0117461 - Утримання та розвиток  автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

0117650 - Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

0117670 - Внески до статутного капіталу субєктів господарювання

0117680 - Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0118312 - Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища