Проект рішення Про затвердження правил благоустрою населених пунктів Підволочиської селищної ради

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Підволочиської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Підволочиської селищної ради»

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку Підволочиської селищної ради щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта «Про затвердження правил благоустрою населених пунктів Підволочиської селищної ради» та аналізу регуляторного впливу до нього

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Проєкт рішення Про затвердження Регламенту відділу «Центр надання адміністративних по слуг» Підволочиської селищної ради

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРН ОГО ВПЛИ ВУ до проєкту рішення Підволочиської селищної ради «Про затвердження Регламенту відділу «Центру надання адміністративних послуг» Підволочиської селищної  ради

 

Проєкт рішення «Про встановлення   місцевих  податків і зборів на території Підволочиської  селищної  ради на 2021 рік»

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Підволочиської селищної ради «Про встановлення   місцевих  податків і зборів на території Підволочиської  селищної  ради на 2021 рік»

 

Проєкт рішення «Про встановлення   місцевих  податків і зборів на території Підволочиської  селищної  ради на 2020 рік»

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Підволочиської селищної ради «Про встановлення   місцевих  податків і зборів на території Підволочиської  селищної  ради на 2020  рік»

 Проєкт Рішення «Про  встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії фізичною особою – підприємцем Бондаренко О.В.»

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Підволочиської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Підволочиської селищної ради»

Проєкт рішення  «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Підволочиської селищної ради»​

 

 АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Підволочиської селищної ради «Про встановлення місцевих  податків і зборів на території Підволочиської селищної ради  на 2019 рік»

 

Проєкт Рішення «Про встановлення   місцевих  податків і зборів на території Підволочиської селищної ради на 2019 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

 


 

 

                                

 

 

 

 


Проект РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження Порядку залучення коштів

 замовників будівництва на розвиток

інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури Підволочиської селищної ради

 

З метою вдосконалення процедури нарахування, контролю за сплатою коштів на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, керуючись статтями 10, 25, 26, 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 30, 33, 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», за рекомендаціями постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку., селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Підволочиської селищної ради  (додаток 1).

2. Затвердити примірний Договір про пайову участь Замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Підволочиської селищної ради (додаток 2).

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення № 346 від 10.08.2011 року, № 329 від 21 квітня 2016 року Підволочиської селищної ради, а також усі рішення прийнятті сільськими радами які приєднались до Підволочиської селищної ради, стосовно порядку залучення та використання коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

4. Дане рішення вступає в силу з моменту його оприлюднення на офіційному сайті.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 


 

 

ПРОЕКТ

ПОРЯДОК

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Підволочиської селищної ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради (далі за текстом – Порядок) розроблений відповідно до вимог правових норм, які містяться в Законах України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності».

Цей  Порядок, відповідно до норм частини першої статті 144 Конституції України, є нормативно-правовим актом, обов'язковим до виконання на всій території Підволочиської селищної ради.

1.2. Цей порядок є нормативно-правовим актом, що регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням, розрахунком розміру, використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради.

1.3. Терміни і поняття, що використовуються в Порядку, вживаються у значеннях, наведених у законах України підзаконних нормативно-правових актах та нормативних документах.

1.4. У випадку прийняття нових законодавчих або підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін або доповнень до законодавства України цей Порядок застосовується в частині, яка не суперечить чинним законам України та підзаконними нормативно-правовим актами.

1.5. Дія Порядку розповсюджується на усіх замовників будівництва, які здійснюють на території Підволочиської селищної ради діяльність із створення об’єктів будівництва та якими розпочато будівництво об’єктів на території Підволочиської селищної ради, крім замовників, визначених п. 2.5 цього Порядку, та тих, які вже взяли пайову участь у розвитку інфраструктури згідно з Порядком, що діяв раніше.

1.6. Пайова участь є обов’язковим внеском, який замовник має сплатити до бюджету Підволочиської селищної ради, крім випадків, передбачених законами України та цим Порядком.

1.7. Платниками пайового  внеску є замовники будівництва ( фізичні або юридичні особи), які оформляють документи дозвільного характеру.

1.8. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Підволочиської селищної ради.

 

II. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

2.1. Замовник, який має намір, щодо забудови земельної ділянки, розташованої на території Підволочиської селищної ради, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Підволочиської селищної ради, крім випадків, передбачених пунктом 2.5 цього Порядку.

2.2. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Підволочиської селищної ради зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

2.3. Кошти пайової участі у розвитку населених пунктів територіальної громади сплачуються у повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем.

2.4. Пайова участь у розвитку інфраструктури  територіальної  громади полягає у перерахуванні замовником до об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету для створення та розвитку зазначеної інфраструктури.

2.5. До пайової участі не залучаються замовники у разі будівництва:

1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

Звільнення від сплати пайової участі (зменшення розміру плати) здійснюється на підставі рішення сесії селищної ради.

2.6.  У разі, якщо  на стадії будівництва та введення  в експлуатацію Замовником не підтверджено приналежність об'єкта будівництва до зазначених видів будівель (код будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507, на рівні її підкласу (за п'ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних спостережень (такими документами можуть бути - Декларація про початок виконання будівельних робіт, Декларація про готовність об'єкта до експлуатації, Акт готовності об'єкта до експлуатації чи інший документ), Замовник будівництва такого об’єкта залучається до пайової участі в порядку, встановленому положеннями статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та зобов’язаний укласти з селищною радою  Договір.

2.7. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту,

2.8. При сплаті коштів за набуття права оренди земельної ділянки шляхом аукціону (конкурсу), Замовник не звільняється від пайової участі.

  2.9. У випадку неукладення Договору до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію Замовник не звільняється  від пайової участі та зобов’язаний укласти Договір  та виконати вимоги  Порядку. 

2.10. У разі реорганізації, злиття, об’єднання, поділу, банкрутства сплата пайової участі переходить до правонаступника.

2.11. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури та його виконання зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта експлуатації.

2.12. Розмір коштів замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури територіальної громади Підволочиської селищної ради визначається у договорі, укладеному з селищною радою:

2.12.1 Для нежитлових будівель і споруд 3%  від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

2.12.2           Для житлових будівель і споруд 1% від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта .

 

III. Розрахунок розміру коштів пайової участі у створенні  і   розвитку інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури ПІДВОЛОЧИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

3.1. Встановлений селищною радою для замовників розмір пайової участі не може перевищувати граничний розмір пайової участі, визначений законом.

3.2. Величина пайової участі визначається у Договорі, укладеному замовником з селищною радою (відповідно до встановленого селищною радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.3. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створення і розвитку інфраструктури територіальної громади визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації відділом організаційно-виконавчої роботи Підволочиської селищної ради звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів. Подану заяву розглядає комісія виконавчого комітету селищної ради, результатом якої є висновок та розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури територіальної громади, що є підставою для укладення договору та невід’ємною частиною договору.

З.І.Розмір пайової участі замовників (інвесторів) у створенні та розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Підволочиської селищної ради  визначається за формулою:

П= (З - Зі) х В,

Де: П- розмір пайової участі у грошовому виразі (грн.);

З - загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування;

Зі - кошторисна вартість інженерних мереж, або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, які плануються до передачі у комунальну власність;

В - розмір відсотка, встановлена рішенням Підволочиської селищної ради.

3.4.     У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/ або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, Підволочиська селищна рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту.

3.5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу,транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти разом з документацією передаються у комунальну власність територіальній громаді в особі Підволочиської селищної ради.     

                    IV.  Порядок укладення Договору

4.1. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради – це договір, укладений Підволочиською селищною радою із замовником об’єкта будівництва (далі – Договір про пайову участь).

4.2. 4.2.        Замовник об’єкта будівництва зобов’язаний звернутися до Підволочиської селищної ради із заявою про укладання договору про пайову участь.

4.3.     До заяви замовником додаються документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками:

—       документ, що підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта, визначену згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

—       узгоджена у разі визначення законодавством та затверджена у встановленому порядку проектно-кошторисна документація з техніко-економічними показниками (у разі наявності);

—       засвідчена у встановленому законом порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;

—       документ, що підтверджує витрати на придбання та виділення земельної ділянки (у разі наявності);

—       документ, що підтверджує витрати на звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж (у разі наявності);

—       документ, що підтверджує витрати на влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій (якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки);

—       документ на право виконання будівельних робіт;

—       інші документи, які впливають на розмір загальної кошторисної вартості будівництва та (або) на розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Підволочиської селищної ради.

1)        для юридичних осіб:

- статуту,

-свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи,

-довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2)        для фізичних осіб-підприємців:

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3)        для фізичних осіб:

-копії паспорту.

4.4.     Заява з доданими документами про укладення договору про пайову участь може бути подана представником за умови надання довіреності, посвідченої в установленому законом порядку.

4.5. Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.

4.6.     Відповідальність за достовірність даних, що містяться в поданих документах, несе замовник.

4.7.     Подана Заява з доданими до неї документами направляється на розгляд до секретаря комісії для підготовки на розгляд комісії з питань визначення пайової участі для визначення величини пайової участі та складання проекту договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради.

4.8.     Проект договору про пайову участь укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення.

4.9.     Істотними умовами договору є:

1)        розмір пайової участі;

2)        строк (графік) сплати пайової участі;

3)        відповідальність сторін.

4.10.   Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради, який готується на розгляд комісії з питань визначення розміру пайової участі фінансово-господарським відділом Підволочиської селищної ради.

4.11.   Проект відповідного договору готується в двох примірниках та надається на підпис замовнику і селищному голові, із затвердженням на черговому засіданні виконавчого комітету Підволочиської селищної ради.

4.12.   Другий екземпляр укладеного договору разом з документами направляється секретарем комісії з питань визначення розміру пайової участі до фінансово-господарського відділу Підволочиської селищної ради, для здійснення контролю та моніторингу надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради, для зберігання та подальшого використання.

4.13. За відмови укладення договору заявнику протягом 3-х днів надається письмова відповідь за підписом голови комісії з витягом з протоколу з рекомендаціями комісії та шляхи їх усунення для подальшого укладення договору.

4.14. Спори, пов'язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури

населених пунктів Підволочиської селищної ради, вирішуються шляхом переговорів та у судовому порядку.

 

V. Комісія з питань видачі договірних умов про пайову участь (пропозиція).

5.1. Комісія утворюється в кількості 8-ми осіб в складі:

1) голови комісії – перший заступник селищного голови.

2) секретаря комісії – головний спеціаліст сектору з питань юридичної роботи виконавчого апарату селищної ради;

членів комісії:

3) секретаря селищної ради;

4) заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

5) начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Підволочиської селищної ради;

6) начальник відділу – головний бухгалтер фінансово – господарського відділу виконавчого апарату селищної ради;

7) начальника відділу містобудування та архітектури Підволочиської РДА (за згодою);

8) начальник відділу благоустрою Підволочиського УЖКГ.

 

VI. Порядок використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури територіальної громади

6.1.     Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради полягає у перерахуванні замовником коштів до спеціального фонду місцевого бюджету.

6.2.     Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради

6.3. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає Підволочиська селищна рада при затвердженні бюджету територіальної громади та Програми соціально-економічного і культурного розвитку на кожний бюджетний рік.

6.4. Підволочиській селищній  раді та її виконавчим органам забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі через їх викуп), крім коштів пайової участі у розвитку інфраструктури територіальної громади, розрахованих згідно з вимогами цього Порядку, а також крім випадків, визначених частиною п’ятою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за недотримання термінів укладення Договору про пайову участь та сплати пайової участі, встановлених законодавством України та цим Порядком.

7.2. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за повноту і достовірність поданих даних та документів, в тому числі на підставі яких укладається Договір про пайову участь, визначаються розмір пайової участі та графік оплати.

7.3.У разі прострочення термінів сплати, визначених Договором про пайову участь:

 • замовник несе відповідальність згідно з умовами укладеного Договору про пайову участь та сплачує до місцевого бюджету пеню в розмірі не менше ніж 0,1 % в день, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що нараховується на суму простроченої заборгованості;

- розмір несплаченої частини пайової участі замовника коригується відповідно до умов Договору про пайову участь на індекс інфляції (накопичувальний) від дати його розрахунку в договорі та на величину штрафних санкцій, передбачених Договором.

VIII. Перехідні положення

8.1.     Цей Порядок набирає чинності з дня прийняття рішення Підволочиською селищною радою про його затвердження.

8.2.     У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку і відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Додаток 1 (до порядку)

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта

«Порядок залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури Підволочиської селищної ради»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення Підволочиської селищної  ради «Про затвердження Порядку залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури Підволочиської селищної ради».

Проблема — законодавчо не врегульовано порядок  залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної  ради, що передбачено статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної  ради  вимагає комплексного вирішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою населених пунктів фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території населених пунктів Підволочиської селищної  ради  дають можливість зменшити витрати місцевого бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також залучити замовників до благоустрою населених пунктів Підволочиської селищної  ради.

 

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів або шляхом внесення змін до них

Для регулювання питання залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної  ради з урахування змін в законодавстві, процесів децентралізації та економічних показників необхідно розробити новий Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної  ради.

4. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Впровадження порядку залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної  ради забезпечить застосування прозорого організаційно-економічного механізму визначення розмірів внесків забудовників та контролю по їх сплаті.

Для визначення очікуваних результатів від прийняття даного регуляторного акта застосовуємо метод аналізу вигод і витрат.

Враховуємо інтереси наступних цільових груп:

 • місцева влада;
 • замовники на будівництво (реконструкцію, реставрацію);

- населення Підволочиської селищної  ради.

 

 

Таблиця витрат:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

 • Створення нових та реконструкція діючих об'єктів інфраструктури.
 • Сприяння рівномірному розвитку інфраструктури по всій території Підволочиської селищної  ради.
 • Збільшення рівня надходжень коштів у місцевий бюджет за рахунок визначення розмірів внесків забудовників на розвиток.
 • Підвищення позитивного іміджу влади з приводу підвищення прозорості процедур залучення коштів забудовників

1. Витрати робочого  часу, пов'язані з підготовкою та прийняттям регуляторного акта.

2. Витрати щодо забезпечення укладення договорів та контролю за їх виконанням

Замовники на будівництво

Підвищення інформованості щодо розмірів коштів на розвиток, які необхідно вносити

 

1. Сплата пайової участі

Населення

Покращення соціальної інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної  ради  за рахунок внесених коштів на розвиток

Вигоди сфери інтересів органу місцевого самоврядування: поповнення місцевого бюджету.

Вигоди сфери інтересів суб’єктів господарювання: врегулювання відносин, що виникають у процесі забудови земельної ділянки у населених пунктах Підволочиської селищної  ради та у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

 

5. Цілі державного регулювання

Метою цього регулювання є реалізація державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності.

Основними цілями державного регулювання є:

 • забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів   Підволочиської селищної  ради;
 • врегулювання взаємовідносин селищної ради з замовниками будівництва (реконструкції) шляхом укладання договорів;
 • збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Підволочиської селищної  ради;
 • здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток;
 • сприяння розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної  ради та їх благоустрою.

 

6. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Процес децентралізації поставляє нові потреби у прийнятті регуляторного акта, який буде встановлювати однакові правила на території всіх населених пунктів Підволочиської селищної ради, внаслідок чого альтернативних способів не існує, окрім прийняття вказаного регуляторного акта.

7. Переваги обраного способу досягнення цілей

Запропоноване регулювання забезпечить уніфікований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного таке регулювання вбачається оптимальним.

8. Механізми та заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

 • введення порядку залучення селищною радою коштів фізичних та юридичних осіб — замовників будівництва (реконструкції) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів  Підволочиської селищної ради, який буде відповідати вимогам чинного законодавства;
 • чітке визначення переліку замовників, що не будуть залучені до пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради;
 • застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради;
 • чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у рамках договорів про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури населених пунктів      об'єднаної територіальної громади.

9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Залучення замовників на будівництво (реконструкцію) до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної ради дозволить створювати нові та проводити реконструкцію діючих об’єктів інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури всіх населених пунктів Підволочиської селищної ради.

Крім того, запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціаль­ної інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної  ради.

10. Витрати, необхідні для досягнення поставлених цілей

Впровадження вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету, немає необхідності створювати нові робочі місця, оскільки здійснюється в межах повноважень відповідних органів.

11. Обґрунтування того, що отримані вигоди виправдовують витрати

Очевидними є вигоди влади та населення Підволочиської селищної ради, які за рахунок впорядкування механізму внесення коштів на розвиток отримають можливість використовувати їх для будівництва інженерно-транспортних мереж та розвивати соціальну інфраструктуру населених пунктів Підволочиської селищної  ради.

12. Можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Орган місцевого самоврядування не обмежений в можливості прийняття вказаного регуляторного акта, виконання якого не потребує додаткових витрат. Для суб’єктів господарювання запропоновані ставки пайової участі є найбільш вигідними, оскільки пайова участь є обов'язком кожного забудовника, окрім тих, які чітко зазначені в законі, а розмір запропонованої ставки пропонується на мінімально дозволеному рівні, що не покладатиме на забудовників надмірних витрат.

13. Ризики впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні провадити або виконувати ці вимоги, оцінюються вище середнього.

14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасуванням.

15. Показники результативності регуляторного акта

 • Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.
 • Кількість замовників на будівництво (реконструкцію).
 • Кількість замовників на будівництво, які у відповідності до рішення звільнені від внесення цільових коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Підволочиської селищної  ради.
 • Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.
 • Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

16. Заходи відстеження результативного регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно зі ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності даного регуляторного акту, повторне — через рік з дня набрання чинності та періодичне — через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що прийняття цього регуляторного акта є доцільним. Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до місцевого бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб — інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання.