Фото без опису

Порядок призначення допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану

Статус безробітного

Безробітний – особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.

Статус зареєстрованого безробітного надається у день подання ними особистої заяви про надання статусу зареєстрованого безробітного до будь-якого обраного ними територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від наявності або відсутності у нього задекларованого та зареєстрованого місця проживання (перебування).

Куди звернутись

Заява про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного подається до обраного центру зайнятості:

 • особисто особою, яка шукає роботу, під час безпосереднього відвідування;
 • в електронній формі  засобами Єдиного державного веб порталу електронних послуг та мобільного додатка Портал Дія;
 • у разі технічної можливості в електронній формі – засобами офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

УВАГА!

Під час воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного.

Перелік необхідних документів

Для взяття на облік у центрі зайнятості особи, які шукають роботу  пред’являють:

 • громадяни України – паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, – посвідку на постійне проживання або е-посвідку на постійне проживання, або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу), або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Інформують про освіту, досвід роботи (за наявності), зайнятість або перебування у трудових відносинах (за наявності) – для осіб, які не бажають отримувати статус зареєстрованого безробітного або не мають права на його отримання.

Коли призначається допомога по безробіттю

Під час дії воєнного стану допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного.

Виплата допомоги по безробіттю

Рішення про призначення допомоги по безробіттю, розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформляється наказом керівника центру зайнятості, в якому безробітний зареєстрований та отримує соціальні послуги. Інформація про прийняті рішення вноситься до персональної картки особи.

Допомога по безробіттю нараховується центрами зайнятості та виплачується через банківські установи в установленому порядку:

 • не рідше ніж два рази на місяць;
 • за згодою безробітного – один раз на місяць.

Виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування безробітним, який перебуває на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю

В умовах воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу) -360 календарних днів.

Розмір виплати допомоги

Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж сім місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Застрахованим особам, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб:

 • до 3 років – 50 відсотків;
 • від 3 до 6 років – 55 відсотків;
 • від 6 до 12 років – 60 відсотків;
 • від 12 до 18 років – 65 відсотків;
 • від 18 до 24 років – 70 відсотків;
 • від 24 до 30 років – 75 відсотків;
 • понад 30 років – 80 відсотків.

В умовах воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. У 2023 році- 6700 гривень.

Припинення виплат допомоги по безробіттю

Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі:

 • закінчення строку її виплати;
 • припинення реєстрації безробітного відповідно Закону України “Про зайнятість населення”.

Також виплата припиняється з 31 календарного дня від дня перетину зареєстрованим безробітним державного кордону України у разі безперервного перебування ним за кордоном понад 30 календарних днів.