Фото без опису

Конституція України у статті 43 гарантує кожному право на працю. Цією ж статтею Конституція визначає, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Кодекс законів про працю України статтею 153 визначає, що на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Створення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Однак, нажаль, не завжди на підприємствах з небезпечним виробництвом дотримуються зазначених основних вимог щодо безпечних умов праці. В таких ситуаціях найчастіше й трапляються нещасні випадки на виробництві. Як наслідок працівник отримує травму, і виникає необхідність отримати компенсацію.

Як це зробити? Куди звертатися ? Які документи надати, щоб не відмовили у виплаті? На ці питання відповідають фахівці з  правової допомоги :

Перш за все, варто зазначити, що питання отримання компенсації за травму від нещасного випадку, отриману на виробництві регулюють такі нормативно правові акти як: Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві затверджений Постановою КМУ від 17.04.2019 №337 , Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат затверджений Постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018  № 11.

Відтак, у разі виникнення ушкодження потерпіла особа має дотримуватися наступного алгоритму дій:

Крок 1: потерпілий (або інші співробітники, в разі якщо він сам не може) негайно повинні повідомити про нещасний випадок керівництво підприємства;

Крок 2: адміністрація підприємства повідомляє про те, що трапилося, у  профспілкову організацію (якщо така є) та особі, відповідальній за техніку безпеки;

Крок 3: медичний заклад, куди доставлено або звернувся потерпілий, фіксує факт нещасного випадку на виробництві зі слів потерпілого або осіб, які його доставили (якщо сам потерпілий не може про це повідомити, наприклад, при несвідомому стані). Протягом доби медична установа повинна повідомити про факт нещасного випадку на виробництві Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та підприємство-роботодавця потерпілого;

Крок 4: роботодавець, після отримання повідомлення від медичного закладу також повідомляє Фонд;

Крок 5: Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві протягом 3-х днів з моменту отримання повідомлення спільно з роботодавцем створює комісію з розслідування нещасного випадку. На підставі результатів розслідування складається акт, в якому вказується, пов’язаний даний нещасний випадок з виробничою діяльністю чи ні.

Компенсацію потерпілому виплачує підприємство за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, для чого подає до Фонду такі документи:

  • заяву – розрахунок від підприємства, в якій зазначається, зокрема, і сума витрат підприємства, починаючи з дня втрати працездатності працівником;
  • копію листка непрацездатності (завірену підприємством або працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу);
  • акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н1;
  • акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), за формою Н5;
  • довідку про середню заробітну плату (дохід) згідно з додатком 2 до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266;
  • витяг з табеля обліку робочого часу потерпілого, завірений підприємством.