Фото без опису

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням певних особливостей. Про це розповідають фахівці безоплатної правової допомоги.

У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються низка пільг, гарантій та компенсацій у процесі трудової діяльності, що регулюються Кодексом законів про працю України, Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі – Закон про захист військовослужбовців) та Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон про статус ветеранів). Особливий захист даних категорій громадян виражається у таких гарантіях:

Сприяння в отриманні роботи

До категорій осіб, які мають право на отримання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню, серед інших, належать учасники бойових дій. Для працевлаштування цих категорій осіб підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік (відповідно до ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення»). Якщо такі особи працевлаштовуються на новостворене робоче місце за направленням служби зайнятості строком не менше ніж на два роки, то роботодавець має право на отримання щомісячної компенсації в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передбаченої ст. 26 Закону «Про зайнятість населення».

Збереження робочого місця на час призову

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову (ст. 119 КЗпП). Важливо, що у період несення військової служби не допускається навіть припинення трудового договору на підставі закінчення його строку. Водночас таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону про захист військовослужбовців.

Пільги при використанні права на відпочинок та оздоровлення

Особам, на яких поширюється чинність Закону про статус ветеранів, гарантується використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік (ст. 77-2 КЗпП). Військовослужбовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, а також при особливому характері їх служби, військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасникам бойових дій і прирівняним до них особам путівки для санаторно-курортного лікування надаються у першу чергу. Це передбачає ст. 11 Закону про захист військовослужбовців.

Підвищений розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам незалежно від страхового стажу в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), якщо вони є ветеранами війни, на яких поширюється чинність Закону про статус ветеранів війни. Це передбачає ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Переважне право на збереження робочого місця в разі скорочення

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких поширюється чинність Закону (ст. 42 КЗпП). При цьому в самому Законі уточнюється, що учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та іншим особам, на яких поширюється чинність Закону, гарантується також переважне право на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації. Відповідно до ст. 42-1, ця категорія працівників має переважне право на поворотне прийняття на роботу. Зазначене право надається у випадку, якщо протягом одного року після скорочення роботодавець проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

Пільги військовослужбовців – це особливі права, переваги та привілеї, що надаються на підставі чинного законодавства військовослужбовцям з метою соціального захисту, компенсації певних обмежень їх прав та свобод, пов’язаних з перебуванням на військовій службі, та стимулювання зацікавленості у її проходженні.

Для всіх категорій військовослужбовців встановлені такі основні пільги:

 • виплата вихідної допомоги при призові або прийнятті на військову службу;
 • звільнення від сплати податків з грошового забезпечення та підвищення його суми в залежності від умов та строків служби, кваліфікації військовослужбовця;
 • продовольче, речове та інше матеріальне забезпечення за встановленими нормами ;
 • безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах, а при їх відсутності чи у невідкладних випадках – в інших лікувально-профілактичних закладах за рахунок відповідних військових формувань;
 • безкоштовний проїзд разом із членами сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби) і перевезення багажу на нове місце служби, а також безкоштовний проїзд у відпустку;
 • державне обов`язкове особисте страхування на випадок загибелі або смерті в розмірі 100-кратного мінімального прожиткового рівня населення України, а також в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання, одержаних у період проходження;
 • звільнення від сплати державного мита за видачу їм вперше паспорта громадянина України;
 • грошова допомога при звільненні з військової служби та в інших, передбачених законодавством випадках;
 • пенсійне забезпечення після звільнення з військової служби на підставах та у випадках, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького складу органів внутрішніх справ”;
 • забезпечення зайнятості та виплата матеріальної допомоги особам, звільненим з військової служби без права на пенсію, у розмірі допомоги по безробіттю на умовах та у порядку, передбачених законодавством про зайнятість населення;
 • забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються у зв`язку із скороченням штатів або з організаційними заходами (для військовослужбовців строкової служби – у випадку, якщо вони не встигли працевлаштуватися до призову);
 • зарахування часу перебування на військовій службі до загального і безперервного трудового стажу, а також роботи за фахом та роботи за призначенням.

Соціальний захист військовослужбовців – діяльність  (функція) держави,  спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення  матеріальних  і  духовних  потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності,  статусу  в суспільстві,  підтримання  соціальної  стабільності  у військовому середовищі.  Це право на забезпечення їх у разі повної,  часткової або   тимчасової   втрати   працездатності,  втрати  годувальника, безробіття з незалежних від них обставин,  у старості,  а також  в інших випадках, передбачених законодавством.