Фото без опису

Законодавством передбачено, що пенсія виплачується щомісяця, не пізніше 25 числа місяця, за який її виплачують, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України через поштові відділення або через установи банків.

Інколи, у пенсіонера можуть виникати обставини, коли з певних причин він не отримує свої пенсійні виплати та не надає довіреності для одержання своєї пенсії довіреній особі.  В разі неотримання через поштове відділення пенсіонером призначеної пенсії протягом шести місяців підряд, виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійого фонду припиняється.

За поновленням виплати пенсії, на яку пенсіонер мав право, але не одержав з власної вини, заява подається особисто заявником до територіального органу Пенсійного фонду України через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб.

За осіб, які не досягли повноліття або є недієздатними, заява подається батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками, представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників, за місцезнаходженням таких закладів (органів), тобто  законними представниками.

Особи, які є законними представниками, визначе­ні у статті 242 Цивільного кодексу України. Представництво за довіреністю, яке ґрун­тується на договорі, не є представництвом за законом.

Особа, яка звертається за пенсією, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік. Поновлення виплати пенсії здійснюється за документами наявними  в пенсійній справі, з урахуванням додатково поданих документів.

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

Варто також зазначити, що питання виплати пенсії за минулий час урегульовано частиною першою статті 46 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Передбачено, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три  роки до звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

 

Головне управління
Пенсійного фонду України
в Тернопільській області