Фото без опису

Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Права осіб з інвалідністю

Особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Основні права та свободи  осіб з інвалідністю

Особи з інвалідністю мають право на:

 • життя;
 • рівність перед законом;
 • доступ до правосуддя;
 • свободу та особисту недоторканість;
 • свободу від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;
 • свободу від експлуатації, насилля та наруги;
 • свободу пересування та громадянство;
 • індивідуальну мобільність;
 • освіту;
 • здоров’я;
 • працю та зайнятість.

Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення

Матеріальне, соціально-побутове і медичне забезпечення осіб з інвалідністю здійснюється у вигляді:

 • грошових виплат (пенсій, допомог, одноразових виплат),
 • забезпечення медикаментами, технічними й іншими засобами,
 • надання послуг по медичній, соціальній, трудовій і професійній реабілітації, побутовому та торговельному обслуговуванню.

Державна соціальна допомога

Особа, з інвалідністю, яка не одержує пенсію та постійно проживає на території України, має право на державну соціальну допомогу.

Державна соціальна допомога на догляд призначається:

 • особам з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності;
 • особам з інвалідністю I групи;
 • особам з інвалідністю II або III групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду.

Пільги щодо безоплатного лікування

Особи з інвалідністю, які отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, діти з інвалідністю мають право на безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.

Особи з інвалідністю першої і другої груп мають право при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості.

Особи з інвалідністю і діти з інвалідністю за наявності медичних показань мають право на безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками.

Пільги на транспорт

Особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю), мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі) за наявності посвідчення чи довідки.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю), мають право на 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного, морського, внутрішнього водного та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Житлові пільги

Особи з інвалідністю забезпечуються житлом у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

Особи з інвалідністю та сім’ї, в яких є діти з інвалідністю, мають переважне право на поліпшення житлових умов.

Позачергове обслуговування осіб з інвалідністю

Особа з інвалідністю I та II груп мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.