Фото без опису

Термін для подання звіту про контрольовані іноземні компанії минає 1 березня 2024 року

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що 1 березня 2024 року минає термін подання звіту про контрольовані іноземні компанії (далі – КІК) для юридичних осіб та 1 травня 2024 року – для фізичних осіб.

Згідно з п. п. 392.5.2 п. 392.5 ст. 392 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) подання звіту про КІК до контролюючого органу відбувається одночасно з поданням річної декларації з податку на прибуток для контролерів – юридичних осіб та декларації про майновий стан і доходи для фізичних осіб за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До звіту про КІК в обов'язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.

Відповідно до пп. 392.5.1 п. 392.5 ст.392 ПКУ для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року.

Порядок заповнення звіту про КІК, скороченої форми звіту про КІК і подання до контролюючого органу затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254.

Відповідальність за неподання, несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про КІК та/або невідображення контролюючою особою у звіті про КІК усіх відомостей щодо наявних контрольованих іноземних компаній передбачено п. 120.7 ст. 120 ПКУ. При цьому штрафи та/або пеня за несвоєчасне подання звітності по КІК за 2022 та 2023 рр. не застосовуються (п. 54 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень» ПКУ).

 

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області