Фото без опису

У які терміни ФОП на загальній системі оподаткування відображає амортизаційні відрахування у графі 10 Типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат?

 

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначений ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідно до п. 177.10 ст. 170 ПКУ фізичні особи – підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Так, наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2021 № 261 затверджено Типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – Типова форма) та Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність (далі – Порядок № 261).

Згідно з абзацом шостим п.п. 6 п. 1 розд. ІІ Порядку № 261 у графі 10 Типової форми відображається сума амортизаційних відрахувань, яка складається з підсумкового значення рядка 11 Додатка «Облік амортизаційних відрахувань основних засобів та нематеріальних активів» до Типової форми (далі – Додаток), що розраховується за власним бажанням платника та є необов’язковим для заповнення.

При цьому п. 10 розд. ІІІ Порядку № 261 розрахунок амортизаційних відрахувань звітного періоду здійснюється у графах 10 – 12 відповідно, зокрема:

у графі 11 вказується сума амортизаційних відрахувань, яка визначається множенням місячної суми амортизації (графа 9) на кількість місяців корисного використання (експлуатації) у звітному періоді. Підсумкова сума амортизаційних відрахувань за звітний період переноситься до графи 10 типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Відповідно до п. 177.11 ст. 170 ПКУ фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію про майновий стан і доходи у строк, визначений п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.

Враховуючи викладене, оскільки звітним періодом фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування є календарний рік, то у графі 10 Типової форми відображається сума амортизаційних відрахувань за звітний календарних рік, тобто один раз на рік.

 

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області