Фото без опису

Яким чином заповнюється розд. І або розд. ІІ податкової декларація з плати за землю  з типом «Уточнююча» для відображення зменшення суми податкового зобов’язання із земельного податку або орендної плати

Підпунктом 69.14 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) врегульовано особливості оподаткування платою за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) у період дії воєнного стану в Україні.

Зокрема, за період з 01 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується плата за землю за земельні ділянки (земельні частки (паї)), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих росією, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих росією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2022 за № 1668/39004 із змінами (далі – Перелік територій), та які перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, юридичних осіб.

Починаючи з 1 січня 2023 року, за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих росією територіях України, які включені до Переліку територій, плата за землю не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому було завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території.

Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до Переліку територій.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб), які до набрання чинності Закону України від 11 квітня 2023 року № 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» відповідно до п. 286.2 ст. 286, 288 ПКУ задекларували за 2022 та/або 2023 роки податкові зобов’язання з плати за землю за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих росією, мають право відкоригувати нараховані податкові зобов’язання з плати за землю за період березень 2022 – грудень 2023 року шляхом подання в порядку, визначеному ПКУ, уточнюючих податкових декларацій.

Внесення змін до податкової звітності регламентовано нормами ст. 50 ПКУ.

Форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

Уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з плати за землю за земельні ділянки, (земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих росією, які включені до Переліку територій, відображаються у Декларації за типом «Уточнююча» із заповненням поля «з урахуванням уточнень з» (число/місяць) (примітка 4 Декларації)).

У розд. І «Розрахунок суми земельного податку» та розд. ІІ «Розрахунок суми орендної плати» Декларації колонки заповнюються наступним чином:

у разі наявності декількох земельних ділянок кількість рядків 1.1-1.n за потреби може бути збільшено/зменшено (примітка 14 Декларації);

значення показників колонок 1-6, 9-16 розд. І та колонок 1-7, 10-17 розд. ІІ переносяться за даними раніше поданої Декларації;

у колонках 7-8 розд. І та 8-9 розд. ІІ зазначається період (кількість днів у неповному місяці та кількість повних місяців), на який не поширюється норма п.п. 69.14 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, а саме:

оскільки нараховані податкові зобов’язання за січень-лютий 2022 року мають залишитися без змін, то у Деклараціях за 2022 рік зазначаються два місяці;

у Декларації за 2023-й рік у колонці 8 розд. І та колонці 9 розд. ІІ зазначаються кількість повних місяців використання земельних ділянок, крім місяців, в яких відповідні території включені до територій активних бойових дій або тимчасової окупації. Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій;

колонки 18-22 розд. І Декларації не заповнюються (норма п.п. 69.14 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не є пільгою);

у колонках 17, 23 розд. І та колонці 18 розд. ІІ Декларації зазначаються суми платежів за фактичний період володіння/користування щодо кожної земельної ділянки;

у підсумкових рядках 2 у колонках 17, 23 розд. І та колонці 18 розд. ІІ Декларації зазначаються загальні суми платежів за фактичний період володіння/користування щодо всіх земельних ділянок, вказаних у рядках 1.1-1.n Декларації.

При поданні щомісячної Декларації сума земельного податку (колонка 17 розд. І Декларації) або сума орендної плати (колонка 18 розд. ІІ Декларації) розраховується як для Декларації за рік, а у колонці розд. ІІІ, що відповідає звітному місяцю, зазначаються показники за звітний місяць (примітка 18 до Декларації).

 

 

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області