від  20.11.2023.  №  41/12/  2290  -23 

Фото без опису

 

 Тернопільський районний сектор №4 філії Державної установи «Центр пробації»  в Тернопільській області запрошує громадян Підволочиської громади  та членів волонтерських організацій до співпраці в якості волонтерів

 

Шановні добродії!

        Одним з чинників, які здійснюють негативний вплив на розвиток нашого суспільства і держави, нині є високий рівень злочинності. Це негативно впливає на безпеку людей, їх життєдіяльність, нормальні відносини в родинах та суспільстві, сталість моральних правил співжиття.

    Для вирішення частини цих проблемних моментів та повернення до нормального законослухняного життя в суспільстві, осіб які вчинили правопорушення, в Україні у 2015 році створено систему пробації (Закон України «Про пробацію»).

     Уповноважені органи пробації працюють з такими категоріями громадян, як:

  • обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується досудова доповідь;
  • особи, яким покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;
  • особи, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт;
  • особи, звільненні від відбування покарання з випробуванням;
  • звільнені від відбування покарання вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років;
  • особи, засуджені до обмеження волі, які направляються для відбування покарання до виправних центрів;
  • певний строк, стосовно яких вживаються заходи з підготовки їх до звільнення;

          Але одним з головних чинників, які можуть забезпечити виконання уповноваженими органами з питань пробації покладених на них завдань і функцій, є налагодження тісної співпраці з громадськими суспільствами, спільна робота у напрямку соціалізації правопорушників.

       З цією метою законодавцем передбачена можливість залучення до виконання функцій, покладених на пробацію, волонтерів пробації.

           Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про пробацію».

        Основним завданням волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійснення нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи. Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом персоналу органу пробації. Положення про організацію діяльності волонтерів пробації затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері пробації.

         Волонтером пробації може стати фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі. До волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, не залучаються особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації.

          Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється волонтерами пробації за такими напрямами: сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових заходів за місцем роботи та навчання суб’єктів пробації; участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації; участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації; участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації; надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам пробації; сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до навчання, виховних заходів та соціально корисної діяльності; сприяння у реалізації апробаційних програм стосовно суб’єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням; участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню  ними повторних кримінальних правопорушень.

       Діяльність волонтерів пробації, пов’язана із здійсненням наглядових заходів за дотриманням суб’єктами пробації обов’язків, визначених законом та покладених на тих рішенням суду, передбачає участь у: перевірці суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання; перевірці виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; перевірці достовірності поважних причин, що обумовили неявку суб’єктів пробації до уповноваженого органу з питань пробації в призначений строк; заходах, пов’язаних з початковими розшуком суб’єктів пробації, місцезнаходження яких невідоме.

        Волонтерська діяльність в пробації – це велика соціальна відповідальність та певний ризик, тому до здійснення волонтерства можуть бути допущені виключно громадяни, які це усвідомлюють та мають навички вирішення конфліктних та складних ситуацій. Кандидати у волонтери мають пройти відбір і навчання.

           Просимо врахувати, що в сучасних умовах уповноважені органи з питань пробації не наділяються ресурсами для забезпечення роботи волонтерів та компенсації їх витрат. Так само відсутні й програми компенсації шкоди, що може бути спричинена при виконання волонтерської діяльності.

       З урахування вище викладеного, запрошуємо бажаючих громадян та членів волонтерських організацій до співпраці з уповноваженим органом з питань пробації в якості волонтерів. Для отримання більш детальної інформації пропонуємо звертатися за таким контактами: Тернопільська  область смт. Підволочиськ вул.. Д. Галицького, Тернопільський районний сектор №4 філії Державної Установи « Центр пробації» в Тернопільській області. тел.: 098-386-09-88

      Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити максимальну безпеку суспільства.

     

 

З повагою та сподіванням на подальшу плідну співпрацю

Начальник Тернопільського районного сектору №4

філії Державної Установи « Центр пробації»

 в Тернопільській області. 

Тетяна ПОЗНЯК

 

 

 

 

від  20.11.2023.  №  41/12/  2290  -23 

 

ЗАПРОШУЄМО

 

ДО СПІВПРАЦІ

 

Фото без опису

ГРОМАДЯН ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО

ПОКАРАНЬ НЕ ПОВ"ЯЗАНИХ З ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ.

 

Волонтер - це фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов"язаних з пробацією, на добровільній та безоплатній основі.

Волонтерська діяльність, пов"язана з пробацією, здійснюється волонтерами пробації за такими напрямами:

*сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових заходів за місцем роботи та навчання суб’єктів пробації;

*участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації;

*   участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації;

*  участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації;

*   надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам пробації;

*  сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до навчання, виховних заходів та соціально корисної діяльності;

*  сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно суб’єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

*  участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

За детальною інформацією звертатись до Тернопільського районного сектору №4 філії Державної установи " Центр пробації " в Тернопільській області

 за адресою:вул. Лисенка, 1, смт. Підволочиськ 47801 тел.: 098 386 09 88