Фото без опису

Нюанси заповнення Додатка 3 до податкової декларації екологічного податку з типом «уточнююча»

Платники екологічного податку набули право не нараховувати та не сплачувати податкові зобов’язання, у тому числі за викиди, що утворилися при провадженні діяльності на об’єкті, пов’язаному з оподаткуванням, розташованому на території активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією території України за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року на підставі п.п. 69.16 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі − ПКУ) в редакції Закону України від 11 квітня 2023 року № 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» (далі − Закон № 3050-ІХ).

Платники екологічного податку, які до дати набрання чинності Законом № 3050-ІХ визначили та задекларували в податковій звітності за податкові (звітні) періоди 2022 та/або 2023 років податкові зобов’язання з екологічного податку, мають право відкоригувати нараховані за ці періоди суми екологічного податку шляхом подання в порядку, визначеному ПКУ, уточнюючих податкових декларацій.

Форма податкової декларації екологічного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація). Невід’ємною частиною Декларації є 6 типів додатків.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування, зокрема:

розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у додатку 1 (далі – Додаток 1);

розрахунок суми екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, здійснюється у додатку 2 (далі – Додаток 2);

розрахунок суми екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, здійснюється у додатку 3 (далі – Додаток 3).

Для відображення зменшення суми податкового зобов’язання відповідно до положень п.п. 69.16 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ Додатки 1, 2, 3 з типом «уточнюючий» до Декларації з типом «уточнююча» заповнюється наступним чином:

до колонок 2 та 4 Додатка 1, колонок 2, 4-5 Додатка 2, колонок 2, 4-6 Додатка 3 переносяться показники відповідних рядків Додатків 1, 2, 3, період яких уточняється;

у колонках 3 та 5 Додатка 1, колонках 3 та 6 Додатка 2 та колонках 3 та 7 Додатка 3 проставляється «нуль».

Водночас на підставі п. 46.4 ст. 46 ПКУ платник може додати письмові пояснення до Декларації щодо обставин уточнення суми податкового зобов’язання відповідно до п.п. 69.16 п. 69 підрозд. 10 «Перехідних положень» ПКУ.

 

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області