Фото без опису

Влаштування до притулку особи, яка постраждала від домашнього насильства

Люди, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі можуть перебувати у притулках для тимчасового перебування. Створюють такі спеціалізовані служби підтримки органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Що ж потрібно, аби влаштувати особу, яка постраждала від домашнього насильства, до притулку? Куди звернутися? Кого можуть влаштувати до притулку?

Найперше потрібно отримати направлення, яке видає постраждалій особі один із цих суб’єктів:

– структурний підрозділ місцевої військової держадміністрації або орган місцевого самоврядування, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству;

– уповноважений підрозділ органу Національної поліції;

– центр соціальних служб;

– мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим особам (Поліна).

Також можуть допомогти:

– Гарячі лінії для постраждалих від домашнього насильства.

Наприклад, урядовий контактний центр – 1547 (з мобільного або стаціонарного). Інформаційна консультація, психологічна підтримка, реєстрація відповідного звернення до державних органів. Цілодобово і безкоштовно.

– Медичні установи.

Якщо ви зазнали фізичного чи сексуального насильства, зверніться до лікаря для отримання медичної допомоги та документування у медичній картці ознак того, що з вами сталося. Надалі це допоможе притягнути кривдника до відповідальності та якщо ви звернетеся до правоохоронних органів.

–Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Особи, постраждалі від домашнього насильства, мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.

Далі треба подати заяву постраждалої особи разом із копією документа, що посвідчує особу (за наявності).

У разі відсутності в постраждалої особи документа, що посвідчує особу:

– відповідальний працівник разом із суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству протягом трьох робочих днів з дня її звернення, сприяють постраждалій особі в отриманні необхідного документа та подання його копії до притулку;

– у разі, якщо протягом цього часу з поважних та незалежних від постраждалої особи причин вона не отримала документ, що посвідчує її особу, відповідні заходи вживають протягом строку, достатнього для отримання необхідного документа, при цьому постраждала особа продовжує перебувати у притулку та отримувати всі необхідні послуги.

Отримати наказ директора притулку або керівника закладу/установи про влаштування або відмову у влаштуванні постраждалої особи до притулку.

Оцінити потреби постраждалої особи та укласти договір про надання послуг (протягом трьох робочих днів з дати видання наказу про влаштування постраждалої особи до притулку).

Скласти план індивідуальної роботи з постраждалою особою та забезпечити його виконання.

На кожну постраждалу особу, влаштовану до притулку, формується особова справа, в якій зберігаються такі документи: направлення, письмова заява постраждалої особи, копія документа, що посвідчує особу (за наявності), наказ про влаштування до притулку, договір про надання послуг у притулку, акт оцінки потреб постраждалої особи, індивідуальний план роботи з постраждалою особою, наказ про продовження строку перебування в притулку, наказ про вибуття з притулку. Тому відповідальний працівник, який працює з постраждалою особою, захищає персональні дані особи та не розголошує їх.

У притулку постраждалі особи перебувають безоплатно в обсязі, який визначають державні стандарти надання соціальних послуг, затверджені Мінсоцполітики.

Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи визначають індивідуально залежно від її потреб і зазначають в договорі про надання соціальної послуги. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» притулок може надавати платні соціальні послуги. Їх надають:

– громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

– громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у зв’язку зі стихійним лихом, катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб вище встановленого прожиткового мінімуму;

– іншим громадянам, іноземцям та особам без громадянства, у тому числі біженцям, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість оплачувати ці послуги.

Де знаходяться притулки для тимчасового перебування жінок, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі?

Такі притулки, зокрема, знаходяться в областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та у місті Києві. 

    Кого можуть влаштувати до притулку?

Повнолітню постраждалу особу, яку направили:

– структурний підрозділ місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству;

– уповноважений підрозділ органу Національної поліції;

– центр соціальних служб;

– мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим особам.

Особу, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у зареєстрованому шлюбі.

Дитину в разі її прийняття до притулку разом із матір’ю/батьком або особою, яка їх замінює.

Притулок протягом однієї доби інформує службу у справах дітей та відповідний підрозділ органу Національної поліції у разі направлення до нього матері/батька або особи, яка їх замінює, з дитиною.

 

У притулку постраждала особа може перебувати до трьох місяців, однак можливо продовжити перебування до 6 місяців, якщо постраждала особа за результатами виконання плану індивідуальної роботи з нею ще потребує допомоги.

    Кого не можуть влаштувати до притулку?

Це особи з ознаками гострих інфекційних та венеричних захворювань,  інфекційними захворюваннями шкіри та волосся, хворі на туберкульоз та  іншими обставинами, які можуть становити безпосередню небезпеку для інших осіб.

Такі постраждалі особи підлягають невідкладному направленню до закладів охорони здоров’я з одночасним повідомленням відповідно до законодавства про факт вчинення щодо них насильства.

    За яких обставин особа може вибути з притулку?

– перебування у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

– особа має ознаки гострих інфекційних та венеричних захворювань;

–  наявність психічних захворювань у гострій стадії, хронічних психічних захворювань у стадії загострення, пограничних станів, що супроводжуються розладами поведінки, шкідливими для хворого та інших осіб;

–  наявність інфекційних захворювань шкіри та волосся, хворі на туберкульоз;

–  за інших обставин, що свідчать про безпосередню небезпеку постраждалої особи або для інших осіб;

– відмова від укладення або продовження строку дії договору про надання послуг притулку;

– письмова заява постраждалої особи;

– розв’язання проблемних питань постраждалої особи, які були підставою для влаштування;

– відмова від проходження медичного огляду;

– розголошення інформації про притулок (місцезнаходження, персонал, осіб, які в ньому перебувають або залучаються до його роботи);

– закінчення строку перебування;

– порушення правил внутрішнього розпорядку;

– умисне перешкоджання постраждалою особою в отриманні документа, що підтверджує її особу;

– смерть постраждалої особи.