Фото без опису

Мобінг – дискримінація чи просто непорозуміння на робочому місці

Повага до гідності і самовираження кожної людини у всіх сферах її життєдіяльності – основа  будь-якого цивілізованого суспільства. Зокрема, у трудових відносинах не має місця дискримінації за статтю, національністю чи якимись іншими ознаками, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Більше того, для нормалізації трудових відносин 1 грудня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)», яким парламентарі прагнуть  забезпечити кожному українцю право на гідне ставлення на роботі. Він набув чинності 11 грудня 2022 року.

Таким чином, відтепер у Кодексі законів про працю Україні, завдяки внесеним в нього змінам, зазначається, що працівники мають право на гідне ставлення з боку роботодавця та інших працівників.

Крім цього, цим Законом додали до Кодексу законів по працю України статтю 2-2, що  визначає мобінг (цькування) як систематичні, тобто повторювані, тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Важливо розуміти, що до форм психологічного та економічного тиску відносять:

  • створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);
  • безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);
  • нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;
  • нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;
  • безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);
  • необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу;

В той же час, потрібно зауважити, що вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не можна вважати цькуванням.

Права і гарантії для працівників, які постраждали від мобінгу на робочому місті

Закон передбачає, що особа, яка вважає, що зазнала мобінгу, має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. На сьогоднішній день, таким органом є Державна служба з питань праці.

Також можна звернутися до суду з позовною заявою щодо визнання фактів цькування та їх усунення.

Загалом, працівник, який постраждав від мобінгу, має право отримати відшкодування за заподіяну внаслідок цькування шкоди у розмірі витрат, які були направлені на лікування. Це буде можливим після підтвердження судовим рішенням самого факту мобінгу.

Вчинення мобінгу керівником (керівництвом) підприємства, установи, організації є підставою для розірвання трудового договору працівником у визначений ним строк за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору, чинив мобінг (цькування) стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили.

Відповідальність за вчинення мобінгу

Відповідно до п.12 ч.1 ст. 40 Кодексу законів про працю України, вчинення працівником мобінгу є підставою для звільнення з ініціативи роботодавця, у випадку встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили.

Крім цього, відповідно до ст. 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення вчинення мобінгу працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.

Більше того, цькування вчинене групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до п’ятдесяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб – від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин”.

Обов’язки роботодавця стосовно протидії мобінгу Роботодавець, відповідно до частини 2 статті 158 Кодексу законів про працю України,  зобов’язаний вживати заходів для забезпечення безпеки і захисту фізичного та психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, проводити інформаційні, навчальні та організаційні заходи щодо запобігання та протидії цькуванню. Зазначаємо, що у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема заходи, спрямовані на запобігання, протидію та припинення мобінгуа також заходи щодо відновлення порушених внаслідок цькування прав.