Фото без опису

Про строки призначення пенсії у разі добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 

Положенням абзацу першого частину першої статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Пунктом 1.9 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 (зі змінами), визначено, що днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.

У разі, якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис (у разі подання заяви через вебпортал таке повідомлення надсилається особі через електронний кабінет користувача вебпорталу). Якщо документи будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття заяви про призначення пенсії або дата реєстрації на вебпорталі.

Зауважуємо, що починаючи з січня 2023 року Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що для набуття права на призначення пенсії після досягнення 60-річного віку має бути тривалість страхового стажу не менше 30 років як для чоловіків, так і жінок.

У випадку, якщо страхового стажу набуто меншої тривалості, ніж визначено законодавствам, особа має право укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску за минулий період). Оскільки з 1 жовтня 2013 року функції адміністрування єдиного соціального внеску здійснює Державна податкова служба України, то для укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування слід звертатися до органів податкової служби.

Якщо такий договір буде укладено до спливу трьох місячного терміну з дня повідомлення про необхідність надання додаткових документів та інформація про набутий страховий стаж буде наявна у Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, то право на пенсію за віком визначатиметься у відповідності з нормами абзацу першого частину першої статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Отже, якщо на час звернення за призначенням пенсії в тримісячний термін після сповнення пенсійного віку, з урахуванням періоду, за який одноразово проведено сплату єдиного внеску, страхового стажу достатньо для призначення пенсії, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

 

Головне управління

Пенсійного фонду України

в Тернопільській області

06.02.2023