Фото без опису

Як ВПО стати на чергу для отримання тимчасового житла

 

Якщо,  ви  внутрішньо переміщена особа,  та повернутися додому на окуповану територію не можете.  На новому місці житла не маєте.  Тому,  у вас є можливість отримати хоча б тимчасове житло.

Отже, внутрішньо переміщені особи можуть стати на чергу для отримання тимчасового житла. Порядок та умови обліку та надання такого житла визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».

Житлове приміщення з фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів надається внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї безоплатно. Потреба в житлових приміщеннях з фонду визначається в розмірі не менш як 6 квадратних метрів на одну особу.

Громадянам, які вимушено перемістилися в інші регіони України, обов’язково потрібно подати заяву для взяття на облік осіб, що потребують житла для тимчасового проживання. Заяву подають до уповноваженого органу, в межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

   Якщо особа не може особисто подати відповідну заяву, це можуть зробити її представники, уповноважені внутрішньо переміщеною особою. Підставою для цього є письмова довіреність, завірена в установленому законом порядку.

До заяви додаються:

  -  копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

   - копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

   - копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

 

   - копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

   - копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

 

Після подання відповідної заяви про взяття на облік громадян, які потребують житла, до уповноваженого органу, що здійснює взяття на облік, особі видається опис поданих нею документів за підписом посадової особи, яка їх прийняла.

Протягом одного робочого дня після подання відповідної заяви уповноваженим органом, що здійснює взяття на облік, приймається рішення про взяття ВПО на облік громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, або про відмову у взятті на такий облік.