Фото без опису

Щодо окремих питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

Визнання корупції як проблеми, що несе загрозу для стабільності та безпеки всіх суспільств, відбулося на міжнародному рівні з прийняттям 31.10.2003 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції (далі – Конвенція).

Ратифікувавши Конвенцію, яка стала частиною національного законодавства, Україна зобов’язалася розробляти та здійснювати ефективну скоординовану політику протидії корупції, встановлювати й заохочувати ефективні види практики, спрямовані на запобігання корупції.

Конвенцією передбачено, що кожна Держава-учасниця повинна створювати, підтримувати й зміцнювати такі системи, які сприяють прозорості й запобігають виникненню конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів є складовою корупції, а також більшості корупційних, у тому числі кримінальних, правопорушень.

Таким чином, запровадження ефективних систем запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та їх належне застосування є важливим заходом запобігання корупції в цілому та корупційним правопорушенням зокрема.

Національне агентство з питань запобігання корупції постійно працює над удосконаленням методичної допомоги, враховуючи актуальні проблеми застосування актів законодавства із вказаних питань, що виникають у осіб, зобов’язаних дотримуватися відповідних вимог.

Ураховуючи внесені до законодавства зміни, Національне агентство оновило Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції (далі – Методичні рекомендації), доповнені низкою правових позицій та новими прикладами практичного застосування вимог Закону України «Про запобігання корупції».

На основі досвіду діяльності Національного агентства оновлені Методичні рекомендації доповнено низкою правових позицій, серед яких:

наявність/відсутність конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з оплати праці (преміювання, встановлення надбавок) (п.п. 14.1.6 п. 14.1 розділу 14);

конфлікт інтересів у керівника, у якого в підпорядкуванні працюють близькі особи (п.п. 2.2.1 п. 2.1 розділу 2);

конфлікт інтересів у особи при прийнятті рішень щодо свого керівника (п.п. 2.2.1 п. 2.1 розділу 2);

конфлікт інтересів у керівників закладів освіти, які працюють в цих же закладах за сумісництвом (п.п. 14.1.4 п. 14.1 розділу 14).

Також висловлена позиція Національного агентства щодо участі посадовців у заходах, пов’язаних з їх службовою діяльністю (конференціях, семінарах, громадських слуханнях тощо), за рахунок організатора заходу (добові, проїзд, харчування, проживання) (приклад 4 п. 14.3 розділу 14).

Крім того, Національне агентство розробило тест, який допомагає встановити наявність або відсутність у особи конфлікту інтересів. Тест може пройти будь-яка особа, яка має сумніви щодо наявності в неї конфлікту інтересів, і отримати відповідь на своє питання.

Методичні рекомендації та тест на виявлення конфлікту інтересу розміщені у відкритому доступі на офіційному вебсайті Національного агентства за посиланнями: https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/Metodychni-rekomendatsiyi-vid21.10.2022-13.pdf, https://nazk.gov.ua/uk/test-na-vyyavlennya-konfliktu-interesiv/.

 

 

Головне управління
Пенсійного фонду України
в Тернопільській області