Фото без опису

Трудові гарантії та пільги для військовослужбовців

Військова служба – це державна служба особливого характеру, що пов’язана із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Які саме трудові гарантії та пільги мають військовослужбовці розповідає фахівці з надання безоплатної правової допомоги.

Право на збереження стажу роботи

За мобілізованими військовослужбовцями зберігається їх місце роботи, а час проходження військової служби зараховується до страхового стажу.

01 липня 2022 року внесено зміни до статті 119 КЗпП, а саме було виключено положення щодо збереження середньої заробітної плати за місцем роботи працівника на час призову на військову службу.

Право на отримання грошового забезпечення

-посадовий оклад, оклад за військовим званням;

-щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

-одноразові додаткові види грошового забезпечення

-інші виплати які не мають постійного характеру.

Держава забезпечує продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців.

Право на щорічну відпустку

Під час воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу на проїзд до місця проведення відпустки на назад,але не більше двох діб в один кінець.

Право на охорону праці

-охорону здоров’я та медичну допомогу;

-безоплатну для учасників бойових дій психологічну, медико-психологічну реабілітацію,

-грошову допомогу на оздоровлення;

-одноразову грошову допомогу в разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

У зв’язку з хворобою військовослужбовцю надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки залежить від характеру захворювання.

Право на захист

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто на допомогу в складанні процесуальних документів (позовних заяв) та представництво їхніх інтересів у суді.