Фото без опису

Особливості звільнення з військової служби в умовах воєнного стану

Загальний порядок звільнення військовослужбовців під час дії воєнного стану визначений вимогами статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Так, основними підставами для звільнення під час війни є:

–  за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі (для вищого офіцерського складу – 65 років, для решти військовослужбовців – 60 років);

–  за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

–  у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

–  через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу),

 зокрема це:

-  у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

  - у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим органами охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  -  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком;

  -  у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

  -  у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

  -  у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

  - у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК або лікарської комісії потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

   - військовослужбовці-жінки – у зв’язку з вагітністю;

   - військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 6-річного віку;

   - один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

  -  військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.