Фото без опису

 

Питання перерахунку пенсії та оскарження дій чи бездіяльності органів Пенсійного фонду України є найбільш запитуваними серед осіб похилого віку, що звертаються до системи БПД . Розповідають фахівці з безоплатної правової допомоги.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначену тематику є закони України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» та Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений Постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1.

А тепер з’ясуємо основні підстави для перерахунку пенсії.

Перерахунок пенсій з більш високого заробітку

Пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсій за віком або інвалідністю не менш як 2 роки з більш високим заробітком, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється за заявою пенсіонера новий розмір пенсії виходячи з більш високого заробітку, який визначається за 2 роки роботи підряд після призначення пенсії відповідно до статей 64 – 67 Закону України «Про пенсійне забезпечення». На тих же умовах провадиться перерахунок пенсії, призначеної в мінімальному розмірі у зв’язку з відсутністю заробітку.

У разі подальшого зростання заробітку пенсіонера провадиться за його заявою новий перерахунок пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки роботи після попереднього перерахунку.

Перерахунок пенсій при неповному стажі роботи

В тому випадку, якщо пенсіонер, якому при неповному стажі було призначено пенсію за віком або пенсію по інвалідності, пропрацював після призначення пенсії не менш як 2 роки, то за його заявою провадиться перерахунок пенсії виходячи із стажу, який є на час перерахунку. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки роботи після попереднього перерахунку.

Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення повної пенсії, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі. При цьому повна пенсія по інвалідності встановлюється за умови, якщо пенсіонер має стаж, достатній для призначення повної пенсії відповідно віку пенсіонера на час настання інвалідності.

Важливо! Перерахунок пенсії провадиться за вибором пенсіонера із заробітку, з якого пенсію було спочатку призначено або згодом перераховано в порядку, передбаченому статтею 69 Закону України «Про пенсійне забезпечення», або з останнього заробітку.

Перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Зазначений перерахунок здійснюється відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», при цьому, розмір, дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини.

Отже, за наявності вищевказаних підстав отримувач пенсії чи його законний представник має право подати заяву разом із підтверджуючими додатками про перерахунок пенсії до органу, що призначає пенсію за місцем перебування на обліку, при цьому слід відмітити, що для пенсіонерів, що мешкають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують відповідної пенсії, такий орган визначається Пенсійним фондом України.

Строки, з яких провадиться перерахунок призначеної пенсії

Згідно з статтею 84 Закону України «Про пенсійне забезпечення»,  перерахунок призначеної пенсії провадиться з таких строків:

– при виникненні права на підвищення пенсії – з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15-го числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15-го числа;

– при настанні обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15-го числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15-го числа.

Оскарження відмови у перерахунку пенсії

Пенсіонер або його законний представник мають право оскаржити відмову у перерахунку пенсії шляхом подання особисто відповідної скарги та документів, що підтверджують обґрунтованість викладеного у ній до органу Пенсійного фонду України вищого рівня чи у порядку адміністративного судочинства.

Пенсіонер або його законний представник мають право оскаржити відмову у перерахунку пенсії шляхом подання особисто відповідної скарги та документів, що підтверджують обґрунтованість викладеного у ній до органу Пенсійного фонду України вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення заявника з прийнятим рішенням. При цьому, в разі пропуску зазначеного строку з поважної причини, останній може бути поновлений органом Пенсійного фонду України, що розглядає скаргу.

При цьому, слід зазначити, що подання такої скарги не позбавляє заявника права на оскарження відмови у перерахунку пенсії у порядку адміністративного судочинства.

Згідно з частиною другої статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено шестимісячний строк для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, при цьому, заявник повинен сплатити судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого на 1 січня календарного року.