Фото без опису

 

Одним із найбільш актуальних питань протягом всього існування людства залишається питання прав людини, можливість їх реалізації та захисту. Утвердження, забезпечення, реалізація прав людини є важливим показником, що вказує на демократичність та соціальність держави, а також на те, що така держава є правовою.

Про судовий захист конституційних прав та свобод людини і громадянина розповідають фахівці безоплатної правової допомоги.

Конституцією України передбачається низка гарантій прав людини і громадянина, однією із яких є право судового захисту, що встановлено статтею 55 Конституції України. Згідно з якою права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Це означає, що кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути обмежене.

Відповідно до статті 8 Конституції України звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Важливо знати, що право на судовий захист має лише та особа, права і свободи чи інтереси якої порушуються.

Отож для того, щоб людині було надано судовий захист суд повинен перш за все встановити чи в дійсності ця особа має права і свободи чи інтереси про захист яких вона просить.

На сьогодні в Україні сформувалося кілька видів закріплених процесуальними кодексами процедур здійснення судової влади, а саме: цивільне, господарське, адміністративне, кримінальне та конституційне судочинство.

В кожній формі судочинства закріплене конституційне право людини і громадянина на судовий захист порушених прав і свобод. Зазначені процедури здійснення судової влади відрізняються тільки сферою законодавства, під яку підпадають правовідносини, в яких виникло порушення.

Окрім того, реалізацією права особи на судовий захист є також можливість оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина.

Право на судовий захист в суді реалізується у двох формах:

Особисто самим учасником за допомогою наданих йому процесуальними нормами прав;

Захисником – адвокатом.

Кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно (Стаття 59 Конституції України).

Для реалізації конституційного права на захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правосуддя представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот функціонує система безоплатної правової допомоги.

Система безоплатної правової допомоги є гарантом захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина та  є незалежною складовою системи юстиції, діяльність якої не залежить від інших державних органів, органів місцевого самоврядування та посадових чи службових осіб. Рішення про надання безоплатної правової допомоги приймається згідно закону.

Завдяки системі безоплатної правової допомоги абсолютно кожен, незалежно від місця проживання, може отримати консультації та роз’яснення з правових питань.

Безоплатна правова допомога у суді надається тим,  хто цього потребує найбільше, це: малозабезпечені особи; люди з інвалідністю; учасники АТО/ООС; внутрішньо переміщені особи; діти; особи, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі; а також інші вразливі категорії населення.

Таким чином, система надання безоплатної правової допомоги працює для того, щоб кожна людина мала можливість захистити свої права. Тому, у разі виникнення питань чи проблем правового характеру, ви можете завітати до одного з наших центрів чи бюро, що діють по всій території України, інформацію про які можна знайти на сайті системи безоплатної правової допомоги (https://cutt.ly/GWvfoEu).

Правову консультацію також можливо отримати за номером 0 800 213 103 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів), або скориставшись мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога».