Фото без опису

 

У жовтні в Україні та світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. Тому тема захисту прав і соціального захисту людей похилого віку та ветеранів є актуальною, особливо для цих осіб, адже вони мають знати, якими пільгами можуть користуватися у зв’язку зі своїм віком та трудовим стажем. Консультують юристи безоплатної правової допомоги.

Загалом, державна соціальна політика передбачає надання кожному ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, надання різних видів допомоги шляхом:

  реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки, трудових навичок і з урахуванням стану здоров’я;   забезпечення пенсіями й допомогою;   надання житла;   створення умов для підтримання здоров’я й активного довголіття відповідно до сучасних досягнень науки;  забезпечення реалізації права на соціальні послуги, створення мережі установ та закладів, що надають соціальні послуги, забезпечення зміцнення і розвитку їх матеріально-технічної бази.                                            За законодавством України  громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного віку (на 2021 рік це 60 років), а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року.

Закон «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» передбачає доволі широкий перелік прав та пільг. Зокрема:

- громадяни похилого віку мають право на працю нарівні з іншими громадянами;

- право на належну охорону праці – обладнання робочого місця відповідними технічними та іншими засобами, що сприяють збереженню здоров’я і працездатності громадян похилого віку;

-  право на участь у програмі підготовки до виходу на пенсію за віком, до прикладу: щадні умови праці, поступове скорочення за бажанням працівника робочого часу, а також заходи, що розширюють можливості в подальшій освіті, веденні здорового способу життя, у задоволенні інтересів, опануванні ремесел та інші заходи, що сприяють адаптації громадян похилого віку до нового способу життя;

- забезпечення професійної профорієнтації, перепідготовки та працевлаштування;

-  право на матеріальне забезпечення, яке гарантується виплатою пенсій, різних видів допомоги і наданням допомоги в натуральному вигляді;

-  громадяни похилого віку нарівні з іншими громадянами мають право на допомогу: у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю в період роботи та необхідністю санаторно-курортного лікування; у період професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації;

-  громадяни похилого віку мають право на житло, що включає право на одержання і постійне користування впорядкованим жилим приміщенням у будинках державного фонду, на придбання жилого приміщення у будинках громадського або індивідуального житлового фонду;

 - право на наближення житла до місця проживання рідних та близьких і на сприяння в обміні зайвої жилої площі на площу меншого розміру;

-  право на передачу жилого приміщення їм у власність безплатно в межах встановлених норм згідно з чинним законодавством;                                                                                                                                      -  право на надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;

-  право на звільнення від плати за землю та орендної плати за землю;

- право на забезпечення протезною допомогою;

- громадянам похилого віку гарантується безплатна кваліфікована медична допомога в геріатричних центрах, лікарнях для громадян похилого віку та інших стаціонарних, амбулаторно-поліклінічних установах, а також вдома з урахуванням досягнень геронтології та геріатрії;

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування для реалізації соціального захисту громадян похилого віку та ветеранів зобов’язані:

– сприяти активному довголіттю громадян похилого віку шляхом створення умови для заняття фізкультурою, спортом, туризмом, надається можливість проведення дозвілля з прилученням до культурних та духовних цінностей;

– допомагати самотнім громадянам похилого віку в ремонті жилих приміщень і санітарно-технічного обладнання;

– продавати товари і побутове обслуговування громадян похилого віку в спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами;

– забезпечити громадянам похилого віку необхідні умови для користування культурно-видовищними установами;

– здійснювати ритуальні послуги у зв’язку з похованням самотніх громадян похилого віку за рахунок коштів місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування.

Що ж стосується ветеранів праці, то відповідно до законодавства – це громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років – для чоловіків і 35 років – для жінок і вийшли на пенсію. Стаття 7 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» передбачає такі пільги для ветеранів праці:

1) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

2) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів), за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу;

3) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

4) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

5) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

6) переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

7) першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;

8) переважне право на вступ до садівничих товариств (кооперативів), кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів;  9) переважне право на встановлення домашніх телефонів;

10) звільнення від плати за землю.

Отож, цінуймо і поважаймо громадян похилого віку та допомагаймо їм реалізовувати надані державою права та можливості.