Фото без опису

Конституція України гарантує кожному судовий захист його прав у межах конституційного, цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства України. Тому всім, хто хоче захистити свої права в суді, потрібно знати правила визначення компетентності суду – до якого суду звертатися з позовною заявою. Тут важливо не помилитися, бо інакше суд поверне Вам позовну заяву для подання до належного суду.

Давайте розглянемо цивільне судочинство.

За загальним правилом позови пред’являються за місцем проживання відповідача. Але є виключення наприклад коли було порушено ваші трудові права тоді такий позов може подаватися також за місцем проживання позивача.

Якщо була завдана шкода здоров’ю, спричинено каліцтво чи ушкодження, яке спричинило смерть людини такий позов можна подавати на ваш вибір за місцем завдання шкоди або місцем проживання позивача.

Для того, щоб стягнути аліменти, збільшити їх розмір, оплату додаткових витрат на дитину тоді позов подаємо за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.

Позов щодо розірвання шлюбу подається за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача у тому випадку коли на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. При домовленості подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

Виникають такі ситуації коли відповідача не має в Україні. В такому випадку позов може пред’являтися за місцезнаходженням майна відповідача або за останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні.

Якщо виникає питання з приводу нерухомого майна, то заява подається за місцезнаходженням майна або основної його частини.

Також є договірна підсудність за якою сторони за письмовою угодою між собою визначають, який суд буде розглядати спір, що виник між ними.

Щодо господарських судів, то вони розглядають справи у спорах, які виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності

Тому, якщо ваш спір виник при укладанні, зміні та розірванні або визнанні недійсним господарського договору, то він буде розглядатися господарським судом за місцезнаходженням сторони, яка за договором має здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу надати послуги, сплатити гроші .

Якщо ваша справа стосується банкрутства, тоді вона буде підвідомча господарським судом за місцезнаходженням боржника.

Коли порушено ваші майнові права інтелектуальної власності то потрібно звертатися у господарський суд за місцем вчинення порушення.

Якщо однією зі сторін є державний орган чи посадова особа то такі справи розглядаються у адміністративних судах. Наприклад:

  • усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;
  • усі адміністративні справи у спорах фізичних осіб із суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
  • адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах.