Фото без опису

 Національний банк встановив додаткові вимоги до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги. Йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, вклад (депозит), а також відкриття та ведення поточного рахунку. (Постанова Правління Національного банку України від 22 січня 2021 року № 7 “Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг” http://bit.ly/3bd9uCw)

Банки мають термін до 27 квітня 2021 року на приведення своєї роботи у відповідність та розкриття повної інформації у договорах.

Головні зміни у вимогах:

Банківський договір повинен містити:

повний опис послуги

зазначення наслідків невиконання або неналежного виконання банком обов’язків за договором

інформацію про наявність у споживача права відмовитись або розірвати договір чи припинити за його вимогою зобов’язання за договором

зазначення порядку інформування споживача про зміни в тарифах і умовах надання послуги, щодо якої укладено договір, та каналу інформування

інформацію, куди звернутися з питань захисту прав споживачів фінансових послуг

- У договорі вкладу (депозиту) потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії вкладу (депозиту) тощо.

- У договорі споживчого кредиту – вказувати перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів тощо.

- Текст договору має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів, з напівжирним накресленням важливих цифрових значень

- Заборонено банкам включати до договорів недобросовісні норми, які обмежують права споживачів подати скаргу чи позов до суду

- Заборонено без інформування споживача змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані за договором послуги тощо.