Фото без опису

Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Укладення договору   оренди земельної ділянки здійснюється:
 щодо земель приватної власності:
за згодою орендодавця та особи, яка вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку;
 щодо земель державної або комунальної власності:
на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування – орендодавця, або за результатами аукціону;
на підставі цивільно-правового договору або в порядку спадкування.

Істотні умови договору оренди   земельної ділянки:
 об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
 дата укладення та строк дії договору оренди;
 орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальності за її несплату, а також інші умови, встановлені за домовленістю сторін.

Якщо договір не містить хоча б одну із зазначених істотних умов, у майбутньому він може бути визнаний неукладеним   у судовому порядку.

 У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.
 Інші умови у договорі оренди землі можуть зазначатися лише за згодою сторін.
 Земельна ділянка за договором оренди землі вважається переданою орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зміна умов договору   оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирі­шується   у судовому порядку.


Більше юридичних консультацій - на сайті системи БПД за посиланням  https://www.legalaid.gov.ua/pub.../yurydychni-konsultatsiyi/