Фото без опису

Як відомо, власники земельних ділянок мають право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю земельною ділянкою, в тому числі і її частками (паями) за цільовим призначенням. І це право гарантоване Конституцією України та Земельним кодексом України. При передачі землі у користування іншій особі,установі чи організації укладається договір оренди землі. Як правило, він укладається строком до 50 років. Але часто виникають обставини, через які договір оренди земельної ділянки може бути розірваний достроково.

Тож за яких підстав може бути розірвано договір оренди землі?

 

Законодавство України визначає два шляхи дострокового розірвання договору оренди землі: за згодою сторін або за рішенням суду. Тобто, розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або умовами самого договору.

Дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки в односторонньому порядку можливе за рішенням суду за наявності на це істотних умов, в тому числі і невиконання сторонами своїх обов’язків. Наприклад: несплата розміру орендної плати протягом більш ніж три місяці, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, передача в суборенду земельної ділянки без письмової згоди орендодавця.

Істотним є таке порушення договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

При розірванні договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.

У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення – за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов’язань.

Висновок: розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або умовами самого договору. Нормами чинного законодавства України визначено два шляхи дострокового розірвання договору оренди землі: за згодою сторін або за рішенням суду.