Фото без опису

 

 

Умови звернення до Європейського суду з прав людини

 

Кожен хто особисто і безпосередньо став потерпілим від порушення прав і свобод зазначених у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) або в Протоколах до неї має право звернутися із заявою до Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Заява повинна стосуватись лише порушень, допущених однією з держав, на які поширюється дія Конвенції.

Конвенцією та Протоколами до неї захищено такі права: право на життя; право на свободу і особисту недоторканість; право на справедливий судовий розгляд справ, пов’язаних із цивільною та кримінальною проблематикою право на повагу до приватного і сімейного життя; право на свободу думки, совісті та релігії; право на свободу вираження поглядів; право на свободу зібрань і об’єднань; право на шлюб; право на ефективний засіб юридичного захисту; право на володіння своїм майном; право на освіту; право на вільні вибори; право на вільне пересування та вибір місця проживання.

Конвенцією та Протоколами до неї заборонено, зокрема:  катування, нелюдське чи принизливе для людської гідності поводження або покарання; рабства і примусової праці; свавільне та неправомірне позбавлення волі; дискримінацію у користуванні правами та свободами, викладеними у Конвенції;  вислання державою своїх громадян чи заборону їм повернутися на її територію; колективне вислання іноземців; смертну кару.

Звернутися до Європейського суду з прав людини можна лише за таких умов:

1) якщо Ви маєте намір оскаржити поведінку держави, яка сама порушила Ваше право чи свободу або не забезпечила їх захисту;

2) коли йдеться про порушення права чи свободи, що гарантується Конвенцією та Протоколами до неї;

3) коли Ви вичерпали усі доступні Вам ефективні засоби юридичного захисту на національному рівні;

4) якщо Ви не пропустили строку звернення до Суду;

5) якщо Ваша справа ще не розглядалася Судом з тих самих підстав і Ви не використовуєте інший міжнародний механізм захисту своїх прав.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений вище коментар носить інформаційний характер.

 

 

Перший заступник начальника Головного

територіального управління юстиції у Тернопільській області,

представник Урядового уповноваженого

у справах Європейського суду з прав

людини у Тернопільській області                                                             Тетяна Вовк